VİZYONUMUZ,

 • Sosyal sorumluluk ve çevre bilinciyle, çalışanlarına, tedarikçilerine, hissedarlarına ve müşterilerine değer katan; yenilikçiliği ve rekabet gücünü en üst seviyede tutan, sektöründe öncü, teknolojik şirketler arasında olmak.

MİSYONUMUZ,

 • Değerlerimizden ve kalitemizden ödün vermeden, ortak bir kazanç için tüm imkanlarımızı seferber ederek,sürekli gelişen, kar eden, güven veren bir firma vizyonu doğrultusunda başarıyla ilerlemek.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Çok çalışmak.
 • Ahlaklı olmak.
 • Birbirimizi her zaman saymak ve sevmek.
 • Güler yüzlü, güvenilir, kararlı ve katılımcı olmak.
 • İşi gönülden sevmek.
 • Müşteri ve sonuç odaklı çalışmak.
 • Azimli olmak, azmimizi hiç kaybetmemek.
 • Hedefler koymak ve bu hedeflere odaklanmak, hedeflerin neresinde olduğumuzu sürekli takip etmek.
 • Sabırla hareket etmek.
 • Hoşgörülü olmak.
 • Sorumluluklarımızı bilmek.
 • İyi bir ekip olmak, takım çalışmasından vazgeçmemek.
 • Verimli olmak için sürekli alternatifleri zorlamak.
 • İsrafsız, programlı ve yenilikçi olmak.
 • Sistem kurup sistemli çalışmak.
 • Bilgi ve tecrübeden faydalanmak.
 • Gelişime ve değişime açık olmak.
 • Doğal çevreye ve kültüre saygılı olmak.
 • Ülke menfaatlerini düşünmek.
 • Kendimize de zaman ayırmak.

ETİK DEĞERLERİMİZ

 • Dürüst, disiplinli, özverili ve çalışkan olmak.
 • Çalışanların ve müşterilerin sağlık ve güvenlik koşullarını riske atmamak.
 • Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranmak.
 • Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranmak, müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çaba harcamak.
 • Müşterilerini, sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık ve net olarak bilgilendirmek.
 • Yasal gereklere ve mevzuatlara uymak.
 • Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık,zamanında ve eksiksiz olmasını sağlamak.
 • Müşterilerden veya tedarikçilerden kişisel borç veya başka türlü menfaat oluşturabilecek veya yanlış anlamalara açık konularda taleplerde bulunmamak (kişisel gıda, mal veya hizmet alımı dahil. Bu tür talepler “parasını ödeyeceğim” diye belirtilse bile istenmez).
 • Tedarikçilerden veya müşterilerden maddi kıymeti olan herhangi bir hediye talep ve kabul edilmez. istem dışı şekilde gelmesi olası maddi kıymet ifade eden hediyeler derhal insan kaynaklarına teslim edilir.
 • Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen göstermek, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat etmek.
 • Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati göstermek, gereksiz harcamalardan kaçınmak. Şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmayıp, kullanımını engellemek.
 • Şirket çıkarlarını ve bireysel çıkarları çakıştırmamak. (AB-POWER’ de çalışan tüm beyaz yakalı personel kendine ait veya yakınlarına ait olup bizzat kendisinin ilgilendiği özel iş yapmaz.)
 • Şirket bilgilerini dışarıya deşifre etmemek, görev ile ilgili konuları şirket dışında konuşmamak, tartışmamak ve herhangi bir olumsuz yoruma sebebiyet vermemek, her zaman her yerde şirketi en iyi şekilde temsil etmek.
 • Kurumsal yönetim ilkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirmek, şirket içerisinde benimsenmesini sağlamak ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetmek.
 • Şirket çıkarlarını korumak, şirket değerini artırmaya yönelik çalışmak.
 • Her çalışanın yıllık izin kullanımının öneminin bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlamak.
 • Çalışanlara iş güvenliği ve iş sağlığı kurallarına uygun çalışma ortamı sağlamak.
 • Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranmak, eşit olanaklar sunmak.
 • Şirket etik kurallarına uyumunu gözetmek, uyulmadığının fark edilmesi halinde yetkili mercilere başvurmak.