Kuru tip dediğimiz aküler, şekil olarak separatörlerine özel olarak elektrolit emdirilmiş kurşun-asit türündeki akülerdir, Jel aküler ise elektrolitleri jelatin kıvamında, çok akışkan olmayan tiptedirler, ancak kimyasal tepkimeleri veya çalışma prensipleri, ömürleri, yine sulu tip akülerden çok farklı da değildir. […]